Saturday, 30 March 2019

Al-Imran Ayat 134

4.3.134 
Juzuk:4,Surah:3
Surah 3, Ayat 134:
.

Ringkasan tafsir;

Ada pun sifat orang yang bertakwa itu ialah;

1. Orang yang membelanjakan hartanya dikala senang dan susuah, yang merupakan sifat pemurah lagi dermawan.

2. Orang yang sabar menahan marah iaitu kemarahan yang memuncak menyala-nyala didalam dada mereka itu dapat mereka tahan dan simpan dihati-hati mereka. Mereka ini orang yang berjiwa besar dan semangat kuat.

3. Orang yang memaafkan kesalahan manusia, apabila mereka menganiayai nya tidak dibalas bahkan dimaafkan segala kesalahan mereka itu.

4. Orang yang membuat kebaikan menolong meringankan kesusahan orang lain dengan mengorbankan sebahagian nikmat yang mereka perolehi nya, sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah.

5. Sifat kelima pula lihatlah sambungan dalam ayat 4.3.135.

.
 
[previous] [next] [home]
.
.
Rujukan sumber,

Juzuk
4, Surah3
Terjemahan,
131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8